Polak im starszy, tym bardziej otwarty na innych

otoczenie

Polacy nie chcą ograniczać się tylko do swojego najbliższego otoczenia – rodziny i sąsiadów. Z wiekiem stają się coraz bardziej otwarci na inne narodowości, odmienność oraz pomoc innym – wynika z raportu społecznego „Otwartość Polaków” opublikowanego przez firmę badawczą NEUROHM Polska pod mecenatem marki PORTA DRZWI. Badanie zrealizowane metodą BIOCODE™ przedstawia nie deklaratywne, ale rzeczywiste postawy Polaków.  

– Współczesność to okres częstych i dużych przemian – społecznych, gospodarczych oraz politycznych. Jesteśmy mieszkańcami „globalnej wioski” – dzięki nowoczesnym mediom z szybkością dowiadujemy się o konfliktach zbrojnych, katastrofach czy kryzysach obecnych nawet po drugiej stronie globu. To wszystko może być źródłem niepokoju społecznego oraz ma wpływ na naszą otwartość, sposób postrzegania świata. Tymczasem otwartość ludzi na świat zewnętrzny to istotny wskaźnik rozwoju społecznego – temat niezwykle istotny dla nas wszystkich, a często pomijany w publicznych dyskusjach. Zrealizowaliśmy badanie „Otwartość Polaków”, by sprawdzić, jak odnajdujemy się w nowym porządku społecznym, jaki mamy stosunek do otaczających nas zmian, a tym samym jak rozwijamy się jako społeczeństwo – mówi psycholog społeczny Natalia Suska.

Dobre, bo polskie?

Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z chęcią wywieszamy flagi na naszych balkonach, podczas wydarzeń sportowych ochoczo malujemy nasze twarze w biało-czerwonych kolorach, a szyje owijamy szalikami z napisem „Polska”. Jednak okazuje się, że na co dzień nie przywiązujemy uwagi do promowania symboli narodowych – co prawda 63% badanych uznało, że jest to dla nich istotne, ale ich deklaracje cechowała niska pewność postawy. Chociaż nie można nas również uznać za patriotów gospodarczych, to z większą chęcią kupujemy produkty polskich producentów. 77% badanych z umiarkowaną pewnością stwierdziło, że chętnie kupuje polskie marki, a mniej niż połowa ankietowanych – 46%  – że z chęcią kupuje produkty od zagranicznych firm. Okazuje się również, że to mężczyźni są bardziej przywiązani do symboli narodowych oraz są bardziej przekonani w kwestii chęci kupowania polskich marek.

Mało otwarci millenialsi

Badanie wykazało, że poziom otwartości Polaków zależy od wieku, w jakim się znajdują oraz płci, którą reprezentują. Ale to nie najstarszych cechuje konserwatywna postawa. Osoby młode – tzw. millenialsi, w wieku od 18 do 24 lat – w przeciwieństwie do pozostałych grup wiekowych nie mają przekonania do poszanowania innych narodowości czy zwracania uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Okazuje się również, że to kobiety są bardziej otwarte niż mężczyźni. To właśnie one są wysoce przekonane, że szanują inne narodowości – z wysoką pewnością przyznało tak 86% badanych kobiet, z kolei z umiarkowaną pewnością potwierdziło to 79% ankietowanych mężczyzn. Płeć piękna chętniej też wspiera akcje charytatywne – z wysoką pewnością odpowiedziało tak 59% ankietowanych kobiet, a z umiarkowaną 55% pytanych mężczyzn. Przedstawicielki płci żeńskiej zwracają ponadto większą uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych – stwierdziło tak z wysoką pewnością aż ¾ badanych kobiet wobec 67% reprezentantów płci męskiej.

Dodaj komentarz