Czym są stenogramy?

czym sa stenogramy

W każdym procesie dochodzeniowym liczą się dowody. Niezależnie od tego, jaka jest ich postać, sąd może je wykorzystać w trakcie postępowania. Część dowodów pozyskiwana jest w trakcie nagrań dźwiękowych. To z kolei oznacza, że jakość dźwięku może być w tym przypadku niewystarczająca. Dlatego ważne jest, by nagrania te były wpierw odpowiednio oczyszczone, a następnie poddane transkrypcji.

Jak oczyścić dźwięk?

Metody wykorzystywane w trakcie oczyszczania materiału dźwiękowego są dość skomplikowane, ale sprowadzają się one wyłącznie do usunięcia szumów, zwiększenia wyrazistości prowadzonych rozmów, a także poprawy ich głośności. Poprawa jakości nagrań audio zależy od jakości wykorzystywanego sprzętu nagraniowego i formatu zapisanego pliku. Najłatwiej edytować pliki WAV, gdyż zajmują one dużo przestrzeni i nie są poddane kompresji. W przypadku plików MP3 poprawa jakości nagrań jest trudniejsza, ale również możliwa. Istotne jest również to, w jakich warunkach realizowane było nagranie. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, czy uda się wykonać stenogram tychże nagrań.

Transkrypcja dźwięku

Mianem stenogramów określa się nagranie, którego treść została przepisana do dokumentu tekstowego. Należy pamiętać, że stworzenie takiego materiału nie ogranicza się wyłącznie do przepisania samych rozmów.

W stenogramie warto również zawrzeć informacje dotyczące:

  • godziny lub czasu, w którym dana kwestia jest wypowiadania,
  • osób, których głos można rozpoznać na nagraniu,
  • innych dźwięków lub zdarzeń, które można usłyszeć w materiale.

Co ważne, sporządzony w ten sposób dokument powinien zawierać informacje dotyczące również tych kwestii, które nie zostały w toku oczyszczania dźwięku rozpoznane.

Dlaczego transkrypcja jest tak ważna?

W toku postępowania stenogramy prywatnych rozmów (w tym telefonicznych), konferencji, zdań wypowiadanych przez osoby trzecie itd., mogą odgrywać bardzo ważną rolę. Dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości przygotować się do takich nagrań. Wykorzystanie do tego celu (dyskretnych) mikrofonów kierunkowych, a także zadbanie o właściwe ustawienie sprzętu, znacznie ułatwia pracę osobom przepisującym treść nagrań. Istotne jest również to, aby zadbać o odpowiednie wyciszenie pomieszczenia. W przeciwnym razie część szumów może uniemożliwić odczyt rozmów. Najlepiej to zadanie jednak powierzyć profesjonalistom jak np. https://detektywkrakow.pl/uslugi/stenogramy.html.

Reasumując, stenogramy prowadzonych rozmów to owoc żmudnych i skomplikowanych czynności. Stopień zaawansowania podjętych działań zależy od liczby rejestrowanych osób, warunków akustycznych, technologii przechwytywania dźwięku itd.

Dodaj komentarz