Faktura od nievatowca dla vatowca a odliczenie podatku VAT

podatek vat

Ustawa o podatku VAT ściśle określa podmioty, które mogą skorzystać z podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Zapisy te dotyczą również zwolnienia z opodatkowania VAT od przychodów ze sprzedaży. Jednak współpraca z podmiotami zwolnionymi z podatku VAT może budzić pewne wątpliwości dotyczące tego, czy istnieje możliwość rozliczenia faktury od nievatowca dla vatowca. Czy jest taka możliwość? Podpowiadamy. 

Jak wygląda faktura od nievatowca dla vatowca?

Przedsiębiorca niebędący płatnikiem VAT ma możliwość wystawienia faktury, a wręcz w pewnych sytuacjach obowiązek jej sporządzenia. Takie dokumenty różnią się od tych wystawionych przez vatowców tym, że nie znajduje się na nich informacje o stawce i wysokości podatku VAT. Zamiast tego widnieje tam zapis informujący o tym, że firma, która wystawiła fakturę, nie jest płatnikiem VAT. 

Zgodnie z artykułem 106 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorstwa zwolnione z podatku VAT, mają obowiązek wystawić taki dokument w sytuacji, kiedy nabywca zgłosił takie żądanie w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. 

Co powinna zawierać faktura od nievatowca dla vatowca?

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez nievatowca dla vatowca, znajdziemy na stronie:

https://pragmago.pl/porada/faktura-od-nievatowca-dla-vatowca-czy-mozna-odliczyc-podatek-vat/. W takim przypadku dokument ten musi mieć numer pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Dodatkowo zawierać datę sporządzenia i informacje dotyczące obu stron, nazwę towaru lub usługi, a także ich miarę i ilość, cenę jednostkową i sumę ogółem. 

W przypadku faktury od nievatowca dla vatowca dodatkowo powinna znaleźć podstawa prawna, upoważnia wystawce do zwolnienia od podatku VAT. Zazwyczaj jest to artykuł 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Czy można odliczyć podatek VAT, gdy fakturę wystawił nievatowiec? 

Najważniejszą kwestią dla płatników, którzy zastanawiają się nad podjęciem współpracy z przedsiębiorstwami niebędącymi płatnikami VAT, jest możliwość odliczenia podatku VAT od faktury wystawionej przez nievatowca. Dokument taki nie pozwala na odliczenie podatku VAT. Nabywca może zaksięgować taką fakturę, ale nie może jej umieścić w księdza zakupów VAT, ponieważ nie umożliwia ona odliczenia podatkowego. Z tego powodu odbiorca faktury może jedynie odliczyć jej koszt w księdze przychodów i rozchodów. Dlatego właśnie choć zwolnienie z podatku VAT dla wielu przedsiębiorców jest korzystne, to albo zachować konkurencyjność na rynku często rezygnują z tej opcji.

 

Dodaj komentarz